Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.3.6 Activiteitenplanning en resourceplanning

Vervolgens worden de activiteiten beschreven en zo ingepland dat ze logisch op elkaar inhaken en gedetailleerd getimed zijn. Taken worden toegewezen aan concrete uitvoerders en weergegeven in een activiteitenplan. De benodigde middelen worden aan de activiteiten gealloceerd.


Een activiteitenplan is de grafische weergave van de timing, opeenvolging en duur van de onderscheiden projectactiviteiten.

Een middelenplan is de breakdown van het projectbudget waarbij middelen en kosten gerelateerd worden aan activiteiten en gepreciseerd worden per tijdseenheid (bv. maand).


In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de gedetailleerde activiteitenplanning en –begroting en de tools die de projectmanager daarvoor ter beschikking heeft.Lees verder: 9.2.3.7   Project Cycle Management - Bibliografie
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen