3.2.1 Ad hoc of structureel

Sommige samenwerkingsverbanden zijn projectgebonden: de relatie tussen de partners is aangegaan en wordt onderhouden met het oog op één bepaald project. In principe eindigt het samenwerkingsverband wanneer het betrokken project voltooid is of stopgezet wordt. De inzet van middelen door de verschillende partijen beperkt zich tot datgene wat onmiddellijk bijdraagt tot het volbrengen van het gezamenlijke project. Een structureel samenwerkingsverband daarentegen is niet gebonden aan één bepaald project, maar kadert in de algemene doelstellingen van de betrokken partners. De samenwerking is in principe van onbepaalde duur, en de inzet van middelen in het samenwerkingsverband wordt verantwoord door de meerwaarde die er met het oog op de diverse activiteiten van de instelling uit de samenwerking gehaald wordt op korte of lange termijn.Lees verder: 3.2.2   Specifiek of algemeen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen