1.2 Afsluitende bemerkingen

De externe druk heeft niet alleen bij de International Officers van de instellingen een enthousiasme teweeg gebracht. Meer nog, de beleidsmakers zijn met overtuiging op de TGV van de internationale verandering en verankering gesprongen. Dat dit zich politiek vertaalde in scherpe internationale mobiliteitsdoelstellingen voor studenten en personeel, we denken hierbij aan de driedubbele 20 1, kan dit enkel bevestigen. Deze tendens is hoopgevend en duidt op een toenemende bewustwording en, van nog groter belang, op een gestage vooruitgang op het gebied van de internationale samenwerking in het zo belangrijke domein van de vorming en het onderwijs. Deze samenwerking is geen window-dressing, maar een globale doelstelling die telkens weer duidelijk wordt in de conferenties en samenkomsten van vele actoren die de internationalisering van het hoger onderwijs vorm geven.


1. Tegen 2020 zou 20 % van de studentenpopulatie een studieperiode moeten doorbrengen in het buitenland.


Afsluitende bemerkingen

legende

kolom links: hogescholen ; kolom midden: universiteiten ; kolom rechts: totaalLees verder: 2   Theoretisch kader: Positionering
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen