Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11.1.2.1 Algemeen

Een EU-onderdaan die naar België komt om te studeren moet:

 • zijn EU-burgerschap bewijzen,
 • regelmatig ingeschreven zijn (geen vrij student),
 • onderwijs volgen in een door de staat erkende, georganiseerde of gesubsidieerde school,
 • studies volgen die voorbereiden op een beroep (studies hoger onderwijs en studies die voorbereiden op hoger onderwijs zoals een taalcursus, het hoger secundair onderwijs, lager secundair onderwijs en lager onderwijs),
 • van de studies zijn hoofdbezigheid maken (Enkele uren les per week zullen niet volstaan. Voltijds avondonderwijs kan wel.),
 • over een ziekteverzekering beschikken voor zichzelf,
 • over voldoende bestaansmiddelen beschikken om te vermijden dat hij ten laste valt van het OCMW. Voldoende bestaansmiddelen verwerven kan voor EU-studenten:
  • door bij te klussen tijdens het academiejaar. De nieuwe EU-student moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als een student uit derde landen:
   • moet over een arbeidskaart beschikken (arbeidskaart C),
   • mag enkel tijdens de officiële schoolvakanties zonder arbeidskaart werken,
   • mag buiten de schoolvakanties maximum 20 u per week werken,
  • door een studiebeurs aan te vragen (Erasmus, Erasmus Mundus, overheid in thuisland, Vlaamse overheid in bepaalde gevallen),
  • de EU-student kan indien nodig wel beroep doen op OCMW-steun. Is de belasting onredelijk kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het verblijfsrecht beëindigen.


Lees verder: 11.1.2.2   Formaliteiten bij aankomst
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen