Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11.1.3.1 Algemeen

Vreemdelingen die geen onderdaan zijn van de EU moeten voldoen aan volgende voorwaarden om in België te komen studeren:

  • Regelmatig ingeschreven zijn aan een instelling hoger onderwijs, of ingeschreven zijn voor een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs (vb. zevende jaar van het secundair onderwijs, taallessen (Nederlands, Frans of Duits, afhankelijk van de gemeenschap waar men zal studeren), ...). Een inschrijving in het lager onderwijs kan enkel onder bepaalde voorwaarden.
  • Een volledig leerplan volgen (minimum 15 u per week en geen avondonderwijs). Onderwijs met een beperkt uurrooster is enkel toegelaten voor een voorbereidend programma en indien dit de hoofdbezigheid van de student is. Het leerplan moet dan uit ten minste 12 u per week bestaan.
  • Onderwijs volgen in een door de staat erkende, georganiseerde of gesubsidieerde school. Uitzonderingen voor buitenlandse studenten die aan een niet-erkende en niet-gesubsidieerde privé-school wensen te studeren worden op individuele basis bekeken.


Lees verder: 11.1.3.2   Voor vertrek in het buitenland
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen