Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

6.7.1 Algemeen

Het is reeds hoger gesteld. Het artikel 91 in het Structuurdecreet over de taal van het onderwijs is overduidelijk een moeizaam compromis.
Aan de ene kant zijn er de instellingen die aandringen op ruime mogelijkheden voor gebruik van de nieuwe lingua franca van het wetenschappelijk onderzoek en de internationale academische uitwisseling. Een stevige roep in het parlement bleef hameren op de noodzaak om ook in het hoger onderwijs de plaats van het Nederlands te verdedigen en de rechten van de student op het gebruik van zijn eigen taal te handhaven.

Dit inhoudelijk moeilijk tot stand gekomen artikel is ook legistiek niet eenvoudig opgebouwd.
Artikel 91 stelt duidelijk als uitgangspunt dat de onderwijstaal in de hogescholen en universiteiten het Nederlands is. Verder worden in het complexe artikel de mogelijke afwijkingen op dit principe opgestapeld en diverse voorwaarden uitgewerkt. De graad van vrijheid van het taalgebruik hangt samen met de aard van de opleiding. De gehele studentenpopulatie wordt betrokken. Met wel differentiatie in functie van de reeds gevormde studenten en de gerichtheid naar buitenlandse studenten.
Artikel 91 paragraaf 1 heeft betrekking op de afwijkingen inzake anderstalig taalgebruik op het niveau van de opleidingonderdelen. Paragraaf 2 betreft de opleidingen die in hun geheel in een andere taal kunnen worden gedoceerd. De leesbaarheid van dit artikel verhoogt wanneer men duidelijk voor ogen houdt dat paragraaf 1 enkel op het niveau van de opleidingsonderdelen uitzonderingen mogelijk maakt en voorwaarden stelt. En paragraaf 2 opleidingen betreft die geheel in een andere taal worden gedoceerd en daaraan gekoppelde andere voorwaarden bepaalt. Beide paragrafen hebben bovendien enkel betrekking op de initiële bachelor- en masteropleidingen.
De paragrafen 3 en 4 betreffen andere opleidingen waar de taalvrijheid de onvoorwaardelijke regel is in afwijking van de §§ 1 en 2.


Bovenstaande informatie werd verkregen o.a. via

  • D. Pieters, De taal van het universitair onderwijs,X.,Ad amicissimum amici scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, Die Keure, 2004,234-8
  • Raf Verstegen, Het hoger onderwijs in Vlaanderen: de taalregeling, Student en Recht, Leuven, ACCO, pg. 58-59
 

Lees verder: 6.7.2   Initiële bachelor- en masteropleidingen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen