Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

10.3.3 Analyse van de crisis en de beslissingsboom voor de afhandeling

Geef de ingewonnen informatie onmiddellijk door aan:

  • opleidingshoofd,
  • opdrachthouder Internationalisering van de opleiding,
  • diensthoofd Internationalisering,
  • directer Onderwijs en Studentenbeleid,
  • algemeen directeur,
  • dienst Verzekeringen.

Beoordeel de ernst van de situatie om te beslissen of deze informatie meteen aan de bovenstaande personen wordt doorgegeven, of dat ze pas later op de hoogte dienen te worden gebracht.


Beslissen niveau afhandeling

  1. Deze crisis / ramp wordt door de diensten ... in overleg met de opleiding afgehandeld.
  2. De hoogste verantwoordelijke die deze crisis afhandelt is:

naam:
functie:
telefoon:
GSM:

verantwoordelijk opleiding:
verantwoordelijke centrale dienst:

contactperso(o)n(en) opleiding:
naam:
GSM:

contactperso(o)n(en) centrale dienst:
naam:
GSM:
Lees verder: 10.3.4   Checklist
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen