17 Auteurs

in alfabetische volgorde


Bernadette Allaert

studeerde Kunstgeschiedenis, Filosofie en Algemene Cultuurwetenschappen.
Zij is projectcoördinator verbonden aan de vzw Flamenco.
Binnen het project Handboek Internationalisering is zij bevoegd voor: de publicatie van de tekstbestanden op de website, de eindredactie, en de inhoudelijke update van de databank lexicon.


Jo Bastiaens

Ph.D., is momenteel academic liaison bij CIMIC, het expertisecentrum voor interculturaliteit van de Thomas More hogeschool. Hij was jarenlang professioneel actief in de internationale ontwikkelingssamenwerking op vlak van onderwijs bij VLIR, VVOB, Unesco, en woonde en werkte in China en in Indonesië. Hij behaalde zijn doctoraat in de VS (SUNY) met een proefschrift over de relatie tussen internationale ontwikkelingssamenwerking en hervormingen in het hoger onderwijs in Indonesië. Hij publiceerde daarover het boekInternational Assistance and State University Relations (Routledge).
Hij is coauteur van het hoofdstuk Interculturele competentie en internationale mobiliteit.


Martinus Buekers

is hoogleraar aan KU Leuven, afdeling Bewegingscontrole en Neuroplasticiteit.
Martinus Buekers was tot januari 2012 voorzitter van Flanders Knowledge Area vzw. Hij is de auteur van de inleiding van het boek: Internationalisering in perspectief.


Thomas Buerman

is doctor in de Geschiedenis. Hij is sinds 2004 verbonden aan Universiteit Gent en werkt er sedert maart 2010 als beleidsmedewerker binnen de afdeling Internationale Betrekkingen.
Hij is coauteur van het hoofdstuk Decretaal kader.


Wendy Danko

studeerde Oosteuropese Talen en Culturen en Management & Consultancy voor de Social Profit.
Zij werkte 12 jaar als stafmedewerker Internationalisering en als coördinator van het International Office aan de faculteit Letteren van de KU Leuven. Sinds september 2008 werkt ze als coördinator Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking aan de Provinciale Hogeschool Limburg.
Zij is de auteur van het hoofdstuk Screening en visa en hoofdredacteur van het hoofdstuk Crisismanagement.


 

Agnes Dillien

is hoofd Internationalisering van de hogeschool Thomas More (Kempen). Zij studeerde Germaanse filologie.
Binnen het project Handboek Internationalisering is zij verantwoordelijk voor de hoofdstukken Integrale begeleiding, International Officer: takenpakket en rol, en Draaiboeken.


Karine Hindrix

studeerde Sociale Pedagogiek en Media- en Informatiekunde aan de KU Leuven en werkt dit jaar haar master in de internationale politiek af aan de ULB. Zij werkt in de lerarenopleiding lager onderwijs aan de K.H.Leuven en de Specifieke Lerarenopleiding aan de KU Leuven en is sinds een tiental jaren betrokken bij internationalisering in de K.H.Leuven.
Zij is coauteur van het hoofdstuk Internationale competenties.


Ingrid Huylebroeck

is lector aan de hogeschool Thomas More. Ze volgde een postgraduaat Diversiteitsmanagement aan de KU Leuven, studeert momenteel Intercultureel Management (CIMIC) en werkte mee aan een onderzoeksproject Interculturele Competenties en de ontwikkeling van de Interculturele Competentie Wijzer.
Zij is coauteur van het hoofdstuk Interculturele competentie en internationale mobiliteit.


Michaël Joris

is stafmedewerker Internationalisering van de KHLim. Hij studeerde Germaanse filologie en gaf les bij de opleiding Bedrijfsvertalers en -Tolken voor hij voltijds op de internationale dienst aan de slag ging.
Hij ontwikkelde als lid van de EAIE SIG het conceptInternationalisation at Home, is Bologna-expert en lid van de raad van bestuur van Flamenco.
Hij is coauteur van het hoofdstuk Internationale competenties.


Koen Korevaar

studeerde Psychologie en Filosofie. Hij is als docent en medewerker Internationalisering verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie van hogeschool Thomas More.
Hij is coauteur van het hoofdstuk Internationale competenties.


 

Hilde Lauwereys

studeerde Germaanse filologie en startte als assistent Communicatie bij het departement Industrieel Ingenieur aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.
Sedert 1990 is zij actief in internationale uitwisselingen en projecten, voltijds sedert 1996 als International Relations Officer Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.
In het Handboek Internationalisering verzorgt zij, samen met Ingeborg Vandenbulcke, het hoofdstuk Projectmanagement.


Joke Simons

behaalde haar doctoraat Psychologische Wetenschappen (afstudeerrichting Schoolpsychologie) aan de KU Leuven. Zij is als onderzoeker, onderzoekscoördinator en -coach werkzaam voor de groep Onderwijs en Vorming van hogeschool Thomas More. Verder is zij ook werkzaam op het Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie van hogeschool Thomas More (CIMIC, een expertisecentrum over intercultureel leren en werken, interculturele communicatie en diversiteitsmanagement en internationale uitwisselingen).
Zij is coauteur van het hoofdstuk Internationale competenties en van het hoofdstuk Interculturele competentie en internationale mobiliteit.


Piet Van Hove

studeerde Rechten in Antwerpen. Hij is afdelingshoofd van de dienst Internationale Samenwerking van de Universiteit Antwerpen, is voorzitter van Flanders Knowledge Area vzw en lid van de General Council van de European Association for International Education (EAIE).
Hij is de auteur van het hoofdstuk Het belang van het netwerk.


Karla Van Lint

studeerde Rechten en Fiscaliteit.
Ze is jurist bij het departement Onderwijs, afdeling Hogeronderwijsbeleid.
Zij is tevens secretaris van het administratief rechtscollege: de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.
Zij is de auteur van het hoofdstuk Taalregeling hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.


Ingeborg Vandenbulcke

is van opleiding slaviste en verbonden aan de Hogeschool - Universiteit Brussel.
Ze is coauteur van het hoofdstuk Projectmanagement en stoelt haar bijdrage op twintig jaar ervaring in de ontwikkeling en coördinatie van internationale (onderwijs)projecten.


 

Klaas Vansteenhuyse

is hoofd van het International Office van de KHLeuven (Leuven University College).
Hij is de auteur van het hoofdstuk Positionering.


Andries Verspeeten

is licentiaat Oost-Europese Talen en Culturen. Hij werkt sinds 2007 als beleidsmedewerker in de afdeling Internationale Betrekkingen aan Universiteit Gent. Daar is hij onder meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Erasmus Mundus Action 1 Joint Programmes.
Hij is coauteur van het hoofdstuk Decretaal kader.


 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen