Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11.1.3.3 Bij aankomst

Binnen de acht werkdagen na aankomst moet de student zich melden op de gemeente. De gemeente controleert de voorgelegde attesten, levert dan een aankomstverklaring Bijlage 3 af en laat de woonplaats controleren door de politie.

Als al de documenten in orde zijn en de student reeds in het bezit is van een inschrijvingsattest, wordt een Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR, witte kaart) afgeleverd, die geldig is voor de duur van de studies.

Als de studenten nog geen inschrijvingsattest heeft, dan krijgt hij een Attest van Immatriculatie (model A), dat 4 maanden geldig is. Zodra het bewijs van inschrijving wordt afgeleverd, wordt dit attest vervangen door een BIVR.

De verblijfskaart is telkens 1 jaar geldig (tot 31 oktober van het lopende academiejaar bij inschrijving in het hoger onderwijs) en wordt elk jaar verlengd, zo lang de studie duurt. De student moet echter nog bewijzen dat hij nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Op de achterkant van het BIVR staat vermeld: verblijf beperkt tot de duur van de studies.Lees verder: 11.1.3.4   Einde van de studie
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen