Colofon

Eerste publicatie en herdrukken

De elektronische publicatie Handboek Internationalisering werd online gepubliceerd op 9 november 2010.

De inhoudelijke heruitgave van het boek verscheen op 24 oktober 2011. De inhoud van het boek werd aangevuld en aangepast aan de actualiteit. Er werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd: Internationale competenties.

Een tweede herziene druk verscheen in januari 2013.


Copyright

Flanders Knowledge Area vzw is eigenaar van het copyright en de intellectuele eigendommen gepubliceerd op de website en in het Handboek Internationalisering, inclusief software, teksten, foto's, beeld- en geluidfragmenten. Dat wil zeggen dat het akkoord van Flanders Knowledge Area vzw noodzakelijk is alvorens gebruik wordt gemaakt van de op de website gepubliceerde informatie.

 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen