7.3 Conclusie

Deze afgebakende set van internationale competenties vormt de basis voor antwoorden op de vragen naar de leereffecten van internationaliseringsinitiatieven in het hoger onderwijs enerzijds en de integratie van de internationale dimensie in het curriculum van de opleidingen bij wijze van te bereiken competenties.

Deze vier domeinen, taalvaardigheid, interculturele competentie, global engagement en persoonlijke groei, zijn verder geoperationaliseerd om studenten gedurende het academiejaar 2012-2013 te testen om zo een beter zicht te krijgen op de mate waarin vooropgestelde doelstellingen van internationaliseringsactiviteiten in het hoger onderwijs ook daadwerkelijk behaald worden. Dit instrument dient niet enkel om het leerproces van de student (of studentengroep) te meten. Het werpt ook licht op de beginsituatie van de student vóór zijn uitwisseling wat betreft deze internationale competenties. Het roept de vraag op of studenten voor bijvoorbeeld een stage in een ontwikkelingsland over een minimum aan internationale competenties moeten beschikken. In verder onderzoek kan worden onderzocht hoe sterk de internationale startcompetenties van studenten samenhangen met hun uiteindelijke cijfer voor de stage. Dit versterkt de internationale dimensie van opleidingen, omdat de effectiviteit van internationale initiatieven mogelijks daadwerkelijk aangetoond kan worden.

Daarnaast wordt momenteel een instrument ontwikkeld om deze internationale competenties in het curriculum van hogeronderwijsopleidingen te onderzoeken opdat opleidingen zichzelf kunnen inschalen wat betreft geïnternationaliseerde onderwijsactiviteiten, zowel in het buitenland als vooral ook @home, en bijgevolg voor zichzelf streefdoelen kan formuleren om de kwaliteit van de internationale dimensie in de opleiding systematisch te versterken.Lees verder: 7.4   Referenties
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen