2.2.1 Context in kaart brengen

De context in Vlaanderen is vrij gelijkend voor elke hogeronderwijsinstelling. Zowel de financiering van de activiteiten als de erkenning van deze activiteiten hebben een bijzonder nauwe band met de overheid:

  • Financiering: De middelen die verworven worden binnen elke instelling komen bijna uitsluitend vanuit de Vlaamse overheid. Een overgroot deel van de inkomsten wordt gegenereerd door de instroom van Vlaamse studenten en regionale onderzoeksfondsen. De verschuiving naar het Europese of andere niveaus is nog steeds beperkt. De druk op de huidige middelen zal echter leiden tot verdergaande clustering van instellingen of tot een sterkere internationale gerichtheid.
  • Wetgeving: De Vlaamse overheid heeft een beslissende stem in de regelgeving rond hoger onderwijs. Veel elementen zijn geïnspireerd op Europese voorstellen. Sommige decretale bepalingen zijn eerder beperkend (bv. taalwetgeving voor bachelors), anderen zijn eerder stimulerend (bv. opzetten van bi-diplomering).
  • Overheidsbeleid: Vlaanderen beschikt over een beperkt buitenlands beleid. Het schuift dan ook het hoger onderwijs niet naar voor als diplomatiek instrument voor haar buitenlandse beleid 1.
  • Studenten: Vlaanderen heeft traditioneel een relatief immobiele studentenpopulatie, zelfs binnen de grenzen van de Vlaamse Gemeenschap. Indien de verhoging van de internationale studentenpopulatie als een meerwaarde wordt beschouwd dan gaat het er dus over om vooral inkomende mobiliteit te genereren.

Het is op dit moment van de oefening belangrijk om stil te staan bij het belang van deze regionale context voor de eigen instelling. Het kan een strategie zijn van het instellingsbestuur om een bepaalde regionale positie te verwerven of te behouden. Een regionale focus is in dit geval prioritair. Een positionering in de internationale hogeronderwijsruimte heeft dan ook vaak als doel een betere uitgangspositie binnen de eigen regionale context (i.c. Vlaanderen) te verwerven. Hier geldt het adagium dat alle buitenlandse politiek dient voor binnenlands gebruik. Dit uit zich duidelijk in het systeem van internationale rankings van universiteiten. Deze rankings zijn bijzonder populair bij de media die vaak sterk focussen op nationale verschillen en de ranking binnen een bepaalde nationale context 2: bijvoorbeeld de positie van Vlaanderen (België) t.o.v. Nederland of die van UGent t.o.v. K.U.Leuven.


1. Vlaamse Regering, Beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014.

2. Miller, A. 2008, Targeting your message to the international press: Experience from the European University Association

 

Lees verder: 2.2.2   Eigen instelling in kaart brengen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen