Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3.2.1 Contracten en subcontracten

Eens het voor elke deelnemer en betrokkene van een internationaal project duidelijk is wat zijn / haar specifieke rol en taak is, komt de projectmanager opnieuw in actie om de projectorganisatie verder uit te diepen.

Bij de start van een project zal de coördinerende instelling een contract afsluiten met de subsidiërende organisatie (zoals de Europese Commissie voor onderwijs- en onderzoeksprojecten, VLIR-UOS voor projecten rond samenwerking met het Zuiden, UNESCO en OESO voor projecten rond onderwijsbeleid, UN, enz.). Op dat moment is het voor de projectmanager heel belangrijk in de eigen organisatie af te stemmen met het management, de financiële diensten, personeelsdienst (indien er een projectmedewerker wordt aangeworven), indien van toepassing diensten voor ICT en kwaliteitszorg, de betrokken opleiding. Het is immers van primordiaal belang dat de projectmanager eerst een stevige basis uitbouwt binnen de eigen instelling om daarna succesvol verder te kunnen werken met de internationale projectgroep.

De projectcoördinator is dus diegene die het financieringscontract grondig doorneemt, analyseert en bespreekt met alle betrokken partijen, eerst in de eigen instelling, daarna met alle partners en stakeholders.

Bij de startvergadering van een internationaal project kan de projectcoördinator dan een eigen subcontract met de partners voorstellen, een zeer nuttig instrument om zich ook te verzekeren van institutionele steun van de partnerinstellingen (het subcontract wordt immers ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de partnerinstelling).

Een dergelijke partner agreement dient zowel om de taakomschrijving van elke partnerinstelling inhoudelijk duidelijk te stellen als om het financiële kader te expliciteren. Dit document kan ook zijn nut bewijzen bij eventuele latere problemen of conflicten in de verdere loop van het project.

Een aantal projectgroepen besluiten ook om bij de start een copyright agreement of author right agreement met elkaar af te sluiten. Deze overeenkomst is zeker aangewezen voor projecten die leiden tot een concreet product (CD-ROM, boek, trainingscursus, enz.), waarbij verdere commercialisering na afloop van het project mogelijk is. De partners kunnen besluiten tot een gezamenlijk auteursrecht of intellectual property of verschillende onderdelen toewijzen aan verschillende projectpartners, afhankelijk van de concrete situatie binnen het project.

bijlagen:

  • projectmanagement_bijlage 15_voorbeeld van een subcontract in een LLP multilateriaal project (download onderaan deze pagina)
  • projectmanagement_bijlage 16_voorbeeld van een copyright en author right agreement binnen een internationaal project (download onderaan deze pagina)
 
word projectmanagement-bijlage-15a-subcontract.docx (21/10/2011, 52 kB)
word projectmanagement-bijlage-15b-subcontract.doc (06/09/2010, 66 kB)
pdf projectmanagement-bijlage-16-copyright-agreement.pdf (06/09/2010, 48 kB)


Lees verder: 9.3.2.2   Werkgroepen en subgroepen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen