1.1.2 De maatschappelijke voordelen van de internationalisering

Naast het economische nut zijn er aan een internationale gerichtheid, mobiliteit en samenwerking eveneens een aantal maatschappelijke voordelen verbonden, zowel voor de regio’s waarbinnen de kennisinstellingen zich bevinden als voor de instellingen zelf en het personeel en de studenten.

Wat de regio betreft is het interessant te refereren naar het werk van Richard Florida 1, die wijst op het toenemende belang van de creativiteit in de globaliserende maatschappij. Volgens de auteur genereert dit gegeven een positief effect voor regio’s (steden) die gekenmerkt zijn door een sterke vertegenwoordiging van ondermeer studenten, artiesten, professoren en ingenieurs, die hij bestempelt als de creatieve klasse. De kennisinstellingen die per definitie in het domein van de creativiteit werkzaam zijn - zij het via vernieuwend onderzoek, via verfrissende ideeën van studenten of via de creativité pur sang van de artistieke opleidingen - vervullen dus een wezenlijke rol in dit proces. Creativiteit als motor van de innovatie; instellingen als ondermeer het Massachusetts Institute of Technology (MIT), de Universiteit van Utrecht en de K.U.Leuven 2 hebben hierop sterk ingezet door in samenwerking met de betreffende stad een breder draagvlak te vormen voor de ontwikkeling van de welvaart en het welzijn in hun regio.

Het spreekt voor zich dat de instelling zelf en bij uitbreiding het personeel en de studenten profiteren van deze (regionale) samenwerking en bloei. Niet alleen omwille van de verhoogde tewerkstellings­mogelijkheden, maar ook omwille van de multiculturele context waarin men kan studeren, werken en leven. In een volgende paragraaf komen deze aspecten meer uitgebreid aan bod.


1. Florida, R., The Rise of the Creative Class: And How it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Perseus Book Group, 2002, pp. 434.

2. Buekers, M., et al., Creatieve klasse in het cultuurbeleid. Een ‘trioloog’ tussen de universiteit, de stad en de culturele ‘steekhouders’. Leuven, 2010, pp. 64.

 

Lees verder: 1.1.3   De institutionele voordelen van de internationalisering
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen