Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.1.6 De nazorgfase

De projectcoördinator haalt meestal al opgelucht adem als het project is gerealiseerd, m.a.w. als de resultaten op tafel liggen en de rapporten voor de financier of opdrachtgever ingediend zijn. De zesde en laatste fase is anderzijds van het allergrootste belang. Het is immers de laatste kans van de coördinator om nog eens alle mensen die van ver of dichtbij bij het project betrokken waren van harte te bedanken voor bewezen diensten (en op die manier hun engagement voor een nieuw initiatief te verzekeren). Het is ook in deze fase dat de overdracht gebeurt van de projectresultaten vanuit de tijdelijke projectsetting naar de (delen van de) organisatie waar de projectresultaten blijvend ingezet kunnen worden, m.a.w. die ze tot zijn core business maakt. Als een website één van de producten van het project was moet die nu worden overgedragen aan de dienst die voor het onderhoud in zal staan, conform de afspraken die tijdens de vorige fasen werden gemaakt. Het project moet ook financieel afgesloten worden en de finale projectresultaten moeten zo breed mogelijk verspreid worden.

Tip voor de nazorger:

  • Maak tijd vrij om buiten het hectische tijdsbestek van je project met je projectpartners een balans op te maken van de samenwerking: wat liep goed, wat kon beter en wat zijn gemeenschappelijke doelstelllingen waar in opvolgprojecten nog samen aan gewerkt kan worden.
  • Schrik er ook niet voor terug om partners, en zeker leveranciers waarmee het echt niet klikte te wijzen op hun verantwoordelijkheden en tekortkomingen die eventueel verdere samenwerking misschien zelfs uitsluiten. Waarschuw bij een negatieve leveranciersevaluatie alleszins relevante collega’s, zodat zij daar in eigen projecten rekening mee kunnen houden.
  • Vergeet je interne PR niet! Je kan nu wel trots zijn op jezelf, maar wat officiële erkenning geeft je net dat duwtje dat je nodig hebt om je aan weer een volgende project te wagen. Toeters en bellen dienen niet alleen om je opdrachtgever te overtuigen ...


Lees verder: 9.2.2   Het project kaderen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen