Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.1.5 De realisatie- of implementatiefase

Tijdens de realisatiefase krijgt je project een gezicht, ook buiten het team dat er al dag in dag uit mee in de weer was in de voorgaande fasen. De geplande activiteiten worden uitgevoerd. Op geregelde (vooraf ingeplande) tijdstippen wordt de voortgang gemeten t.a.v. de projectplanning en specificaties uit de definitiefase. In deze fase zal het van belang zijn om problemen snel te onderkennen en op te lossen zodat het project bij onvoorziene gebeurtenissen zo weinig mogelijk schade oploopt, zoals vertragingen of meerkost.

 

Tips voor de projectmanager bij de projectuitvoering:

  • Na de definitiefase mogen de verwachtingen t.a.v. het project niet meer worden bijgestuurd. Soms zijn afwijkingen t.a.v. het projectplan evenwel onontkoombaar. Zorg ervoor dat iedereen die daar gevolgen van ondervindt op de hoogte is van de wijziging zelf en van de motivatie ervan.
  • Als je met een externe financier werkt, draag je er best zorg voor dat elke wijziging aangevraagd is en de toestemming gearchiveerd is: het kan van pas komen bij financiële of inhoudelijke audits.
  • Denk er ook aan om verschillende versies van producten bij te houden zodat het proces nog reconstrueerbaar is en je tussentijdse resultaten nog geverifieerd kunnen worden.

Een financiële audit is een controle van de financiële operaties en statements, meer bepaald van de conformiteit ervan met wettelijke en contractuele bepalingen.

Een performance audit is een controle van de projectuitvoering, meer bepaald van de effectiviteit en efficiëntie van het projectmanagementproces.

Audits vinden plaats tijdens of na afloop van het project, door externe professionele auditoren.


Zie ook verder: implementation in de project management cycle, die de wisselwerking tussen programma en project beschrijft.Lees verder: 9.2.1.6   De nazorgfase
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen