Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.1.4 De voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase wordt alles in gereedheid gebracht voor de implementatie van het projectplan. De benodigde resources (financiële en personele) worden vrijgemaakt, bij inkoop van expertise of materiaal worden de nodige offertes opgevraagd of bestekken opgemaakt, aanbestedingen uitgeschreven en leveranciers geselecteerd. Gedetailleerde planningen of draaiboeken worden geschreven, data voor belangrijke meetings worden vastgelegd.

Tips voor bij de voorbereiding:

  • Stel in deze fase je afspraken met de personeels- en financiële diensten van je instelling scherp!
  • Ga ook langs bij andere collega’s die rechtstreeks of onrechtstreeks met je project(activiteiten) in aanraking komen: verwittigde collega’s zijn het dubbele waard.
  • Vraag publicatieplaats aan in relevante uitgaven (bedrijfskranten, nieuwsbrieven, e.d.) binnen je hele netwerk en zorg ervoor dat de timing aansluit bij de mijlpalen van je project, d.w.z. bij de momenten waarop je een belangrijk resultaat plant.


Lees verder: 9.2.1.5   De realisatie- of implementatiefase
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen