14 Draaiboeken

auteur: Agnes Dillien

Allerlei instanties eisen in de loop van het academiejaar documenten van ons, soms leggen ze deadlines op: EACEA , VLIR-UOS, EPOS, de associatie, soms de eigen instelling, allerlei beursverstrekkende instanties. Dit houdt in dat er in de loop van het academiejaar informatie moet verzameld worden. Die informatie dient goed centraal bewaard te worden.

Een draaiboek moet worden opgevat als een ondersteunend werkinstrument waarmee een be­leidsteam aan de slag kan. Een draaiboek is een doe-instrument dat uitnodigt tot reflectie en dialoog. Het wil de gebrui­kers helpen en stimuleren om doelgerichte initiatieven voor te stellen en (mee) uit te werken.Lees verder: 14.1   Een draaiboek: een plan van aanpak, een doe-instrument
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen