Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.2.1 Dubbele vs. gezamenlijke diplomering

Artikel II.172 van de Codex Hoger Onderwijs laat dubbele en gezamenlijke diplomering toe in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden. De modellen voor deze diploma’s en de bijhorende diplomasupplementen zijn vastgelegd in het regeringsbesluit van 11 juni 2004: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13526.

De Vlaamse decreetgever definieert dubbele / multipele diplomering als het uitreiken van twee of meer verschillende diplomatitels na succesvolle beëindiging van een gezamenlijk opleidingsprogramma. Bij dubbele diplomering vertrekt men dus vanuit bestaande (nationale) opleidingsbenamingen.

De diplomatitels worden bij voorkeur op één certificaat afgedrukt (tenzij de regelgeving van de partnerinstelling dit niet zou toelaten); één uniek certificaat voor een opleiding betekent dus nog niet dat het om een joint degree gaat; voor de Vlaamse regelgeving is het de gemeenschappelijke diplomatitel (de qualificatie) die de doorslag geeft.

De voorwaarden voor het uitreiken van twee of meerdere verschillende diplomatitels zijn de volgende:

  • Tussen de hogeschool / universiteit en de partnerinstelling is een overeenkomst gesloten; deze overeenkomst bevestigt dat er voldoende overeenstemming is inzake doelstellingen en inhoud van de betrokken opleidingen en bevat de preciseringen in de onderwijsregeling die toepasselijk zullen zijn voor de btrokken studenten van de hogeschool / universiteit en van de partnerinstelling.
  • De betrokken studenten hebben ten minste 20 studiepunten gevolgd en verworven in de andere instelling of instellingen dan deze waar zij bij de aanvang van de opleiding initieel waren ingeschreven als het gaat om een opleiding met een studieomvang van 60 studiepunten en ten minste 27 studiepunten in alle andere gevallen.
  • De betrokken studenten zijn in het academiejaar waarin de bedoelde diploma's samen worden afgeleverd, ingeschreven in de hogeschool / universiteit, desgevallend enkel voor examens; deze eis geldt niet als het gaat om een uitwisseling van studenten in het kader van een Europees onderwijsprogramma.
  • In de overeenkomst tussen de hogeschool / universiteit en de partnerinstelling wordt gepreciseerd op welke wijze een eventuele dubbele aanrekening van de betrokken studenten of diploma's voor de subsidiëring van de betrokken instellingen wordt vermeden.

In tegenstelling tot dubbele / multipele diplomering wordt onder gezamenlijke diplomering begrepen dat de partnerinstellingen gezamenlijk slechts één unieke nieuwe diplomatitel afleveren. Dit kan wanneer de organisatie van de gezamenlijke opleiding plaatsvindt in het kader van een internationaal of Europees onderwijsprogramma (zoals Erasmus+: Erasmus Mundus Joint Master Degrees) of in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken instellingen.

De verdere voorwaarden zoals hierboven vermeld voor dubbele diplomering zijn er niet, ook niet voor het minimumverblijf van de studenten in kwestie aan de partnerinstellingen, noch aan de eigen instelling. De ruimte die hier evenwel gelaten wordt voor deelname aan programma’s als Erasmus Mundus met een joint degree Programme maakt een uitgebreide beschrijving van de samenwerkingsmodaliteiten in een akkoord in de praktijk daarom niet minder aanbevelenswaard. Meer nog, sinds 2010 is de uitwerking van een consortiumakkoord binnen Erasmus Mundus Action 1 een verplichting voor het verkrijgen van de EU-financiering.

Opgelet: de definities van double en joint degree zijn in andere landen niet noodzakelijk dezelfde als in Vlaanderen. Bij de besprekingen voorafgaand aan de creatie van een joint degree Programme dienen de betrokken partnerinstellingen de definities naast elkaar te leggen zodat de uiteindelijk getroffen regeling in overeenstemming is met elke regelgeving waaraan moet worden voldaan.Lees verder: 5.2.2   Nieuwe opleiding vs. omvorming van een bestaande opleiding
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen