Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.1.1 ECTS credit

Het ECTS credit systeem stelt de student centraal. Kort gezegd, baseert het systeem zich op de werklast die van de student wordt gevraagd om specifieke doelstellingen en eindtermen, in het Engels gezamenlijk learing outcomes genoemd, te bereiken. De learning outcomes beschrijven wat een student wordt geacht te weten, te begrijpen en zou moeten kunnen na het succesvol afronden van een leerproces. Credits worden toegekend aan gehele kwalificaties of studieprogramma’s maar ook aan de componenten hiervan, zoals onder meer modules, verhandelingen of stages. Learning outcomes worden op die manier door middel van credits door studenten geaccumuleerd. De op voorhand vastgelegde accumulatie van learning outcomes leidt tot het verwerven van een bepaalde kwalificatie of diploma. Verdere informatie over het ECTS credit systeem kan worden gevonden in de ECTS Users Guide die werd gepubliceerd door de Europese commissie: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm.

Credits die zijn uitgereikt in een bepaald studieprogramma kunnen overgezet worden naar een andere studieprogramma, ingericht door dezelfde of een andere hogeronderwijsinstelling. Deze credit transfer kan alleen maar als de instelling die de kwalificatie uitreikt de credits en de daaraan geassocieerde learning outcomes erkent. Bij credit transfer in het kader van studentenmobiliteit sluiten de drie partijen, de thuisinstelling, de gastinstelling en de student, op voorhand een overeenkomst over welke credits tijdens de buitenlandse studie- of stageperiode zullen worden behaald en dus welke learnig outcomes zullen worden bereikt.Lees verder: 5.1.2   Course catalogue
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen