Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.1.6 ECTS grading table

Verscheidene pedagogische en culturele tradities hebben ervoor gezorgd dat in de Europese landen verschillende manieren van quoteren worden gebruikt. Meer nog, niet alleen zijn er verschillende nationale systemen, vaak wordt zelfs op afwijkende wijze gequoteerd binnen een land, een instituut of tussen verscheidene studiegebieden. Deze diversiteit bemoeilijkt een eenduidige credit transfer en bedreigt de gewenste transparantie binnen de Europese hogeronderwijsruimte. Om studieresultaten uitgedrukt in cijfers beter met elkaar te kunnen vergelijken, werd in de jaren ‘90 onder impuls van het Erasmusprogramma de ECTS Grading Scale (cijferschaal) ontwikkeld. Met de ECTS Grading Scale was het de bedoeling om op basis van berekende percentages naast het officiële cijfer een ECTS-kwalificatie te geven in de vorm van een A (beste 10 %), een B (volgende 25 %), een C (daaropvolgende 30 %), een D (daaropvolgende 25 %) of een E (laagste 10 %) van voldoende cijfers. Onvoldoende cijfers werden uitgedrukt in een F (onvoldoende) of FX (zeer onvoldoende). In de praktijk is deze schaal echter beperkt gebruikt geworden in Europa.De Europese Commissie heeft in de 2009 een nieuwe ECTS Users’ Guide uitgebracht waarin de ECTS Grading Scale verder vereenvoudigd werd tot een ECTS Grading Table (cijferlijst). In het nieuwe systeem vindt de omzetting (A-B-C-D-E) niet meer plaats maar wordt achter het originele cijfer slechts het percentage opgenomen dat uitdrukt hoe vaak het cijfer wordt gegeven (geaccumuleerd). De omzetting naar het lokale cijfer (thuisinstelling) gebeurt op basis van dat geaccumuleerd percentage waarbij wordt gekeken in de eigen instelling welke studentengroep qua percentage het dichtst aansluit bij dat van de betrokken studentengroep in de gastinstelling. Het cijfer dat de lokale studentengroep met hetzelfde percentage heeft behaald wordt dan als omgezet cijfer gebruikt. Een uitgebreide uitleg is te vinden in European Communities, ECTS Users’ Guide, Brussels, 2009, pp. 41-43. Zie: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf.

De ECTS Grading Table moet het mogelijk maken om de cijfers die leerprestaties beoordelen en in verschillende landen, instituten of studiegebieden toegekend worden door iedereen worden begrepen en met elkaar kunnen worden vergeleken. Dit laatste is des te meer van belang omdat de aan studenten toegekende cijfers een grote rol spelen in de verdere carrière van studenten. Mobiele studenten hebben er dan ook niet alleen alle baat bij maar hebben er eveneens elk recht op dat hun leerprestaties verworven buiten hun thuisinstelling op een eerlijke manier worden ingeschat.Lees verder: 5.1.7   Erkenning van buitenlandse diploma's
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen