Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3.4 Een effectief communicatiesysteem

Communicatie is cruciaal bij de opstart van een project, maar blijft even belangrijk gedurende de hele levensloop van het project.

Daarbij hanteren we een onderscheid tussen interne (binnen de projectgroep) en externe communicatie (naar de subsidiërende instellng, naar doelgroepen toe, naar alle externe stakeholders, de media etc.).

Bij de start van het project moet de projectorganisatie een vlotte communicatie verzekeren: de coördinator, de stuurgroep, de werkgroepen, de doelgroepen maken afspraken over wat ze zullen communiceren, hoe ze dat zullen doen, hoe vaak, etc.

Daarbij zijn twee principes belangrijk:

  • Welke informatie moet naar wie ? Niet elke betrokkene bij een project moet alle informatie krijgen.
  • Wat is de meest effectieve manier van communiceren ? Face-to-face vergaderingen, nieuwsbrief, skype conferenties, verslagen, enz., zijn specifieke manieren van communiceren die in de juiste context elk hun eigen nut kunnen bewijzen.

Deze twee principes voor ogen houden kan een overkill van informatie vermijden die in veel projecten bestaat: veel coördinatoren begraven hun partners onder een massa aan niet-gefilterde informatie, wat uiteindelijk contraproductief blijkt.Lees verder: 9.3.4.1   ICT als communicatie-instrument in het project
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen