2.2.2 Eigen instelling in kaart brengen

Hoewel deze externe factoren eenzelfde context scheppen voor elke instelling, is de impact ervan niet overal even groot. De bedrijfscultuur en voorgeschiedenis bepalen sterk het profiel van de instelling. Daarnaast kan de invloed sterker gelden voor bepaalde onderdelen van de instellingen (opleidingen, faculteiten, …) dan voor andere of voor de instelling als geheel. Het spreekt voor zich dat hier de missie van de instelling als uitgangspunt genomen moet worden. Naast de missie worden dan de diverse strategieën voor onderzoek, onderwijs, dienstverlening en de eventuele aparte strategieën van elke entiteit van de instelling in rekening genomen. Een keuze sluit aan bij het eigen profiel en de eigen portfolio van een instelling. Enkele elementen de aan bod kunnen komen zijn:

  • Onderwijsaanbod: Biedt de instelling anderstalige opleidingen aan? Biedt ze een voorbereidend jaar Nederlands aan?
  • Studenteninstroom: In welke opleidingen is er behoefte aan een groei van het aantal studenten of aan een ander type instromende studenten? Worden er voor sommige opleidingen vrije en hogere inschrijvingsgelden gevraagd die een surplus kunnen creëren?
  • Relaties met werkveld: Is het werkveld waar de alumni terechtkomen internationaal georiënteerd of eerder regionaal beperkt? Zijn er opleidingen waarvoor de instelling een niche op internationaal niveau invult?
  • Onderzoeksprofiel: Zijn er onderzoeksgroepen in de instelling? Levert de instelling doctoraten af? Waar komen de onderzoeksgelden vooral vandaan?
  • Personeelsprofiel: Is er behoefte aan een diversificatie (internationaliseren) van het personeelsbestand 1? In functie van welke andere doelstellingen is dat? Zijn er anderstalige opleidingen maar geen of te weinig competent personeel om daarin te functioneren? Wat is het idee op de werkvloer over internationale activiteiten? Hoe groot is de huidige participatiegraad aan internationale activiteiten en wat zijn de belemmerende factoren voor een verdere groei?
  • Visie op International Office: Het is nuttig om na te gaan wat de huidige perceptie is binnen de instelling over het International Office en de functies die daarmee op dit moment samenhangen. Dit zowel voor het beleid, collega’s als studenten. De vraag die hier gesteld moet worden is of er ook gewerkt zal moeten worden aan een draagvlak voor internationalisering binnen de instelling of dat dit al aanwezig is.

Het zal duidelijk zijn dat geen enkele instelling volledig vergelijkbaar is met een andere. Dit kan enkel voor zorgvuldig gedefinieerde elementen. Benchmarken op internationaal niveau en voor de gehele instelling blijft een relatief gegeven. De uiteindelijke drive voor uw eigen instelling om deel te nemen aan bepaalde aspecten van internationalisering is vaak een complex geheel en eigen aan de bedrijfscultuur 2.

Deze tekening van de instelling kan nu leiden tot een SWOT-analyse (of een andere methode). De doelstelling van die oefening moet zijn om de elementen te identificeren waarop internationalisering een impact kan of moet hebben. Er moet nu dus een concrete strategie uitgebouwd worden.


1. Het aantrekken van buitenlandse onderzoekers vormt een uitdaging voor de Vlaamse instellingen. Het vormt onderdeel van het Vlaams actieplan voor onderzoekers, 2010 (actie 4-9). http://www.ewi-vlaanderen.be

2. Scott, P. 2008, The Internationalisation of Higher Education and Research: Purposes and DriversLees verder: 2.3   Welke weg op de kaart kiezen?
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen