Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11.1.3.4 Einde van de studie

Op het einde van de studie moet de student het grondgebied verlaten. Het verblijfsrecht kan vroeger worden ingetrokken wanneer:

  • De student op overdreven wijze zijn studies verlengt. De studievoortgang wordt opgevraagd bij de onderwijsinstelling waar de student is ingeschreven.
  • De voortzetting van de studie wordt gehinderd door de tijd die wordt besteed aan een studentenjob.
  • De student niet deelneemt aan de examens zonder geldige reden.
  • De student over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt en als hij of een gezinslid meer dan drie maanden OCMW-steun genoten heeft in het afgelopen jaar, zonder dat die hulp werd terugbetaald binnen de daarvoor voorziene termijn.

Als de student na de toegestane termijn nog in België verblijft, dan is zijn verblijf illegaal. Het verblijfsrecht van een student is altijd beperkt tot de duur van zijn studies.

 

Lees verder: 11.1.4   Referenties paragrafen Screening en visa.1
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen