Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.1.4 ... en hun eigen regels

Van deadline naar deadline

15 februari, 22.05 u. Frank, door zijn collega’s ook wel ‘den toerist’ genoemd omwille van zijn vele problem solving of projectmanagement trips, voelt zich allesbehalve in vakantiesfeer. Morgen en overmorgen moeten maar liefst vijf projectvoorstellen binnen. Hij had vandaag afspraakvrij gehouden om de laatste hand aan de electronische aanvragen te leggen. Maar het overbelaste systeem liet het tot een uur of drie geleden afweten. En tot overmaat van ramp vonden een stoet collega’s – die het hele jaar nauwelijks over zijn anderzijds gastvrije vloer komen – de weg naar zijn bureau met de vraag om respectievelijk ‘de tussentijdse rapportering’ en ‘breakdown of expenditure’ even na te kijken, een kandidaat-partner die zich op de valreep terugtrekt te vervangen, een kopij van de statuten en Legal entity form en een overzicht van recente projecten te krijgen.

Een typisch project van een international office is een uitgesproken complex project dat kadert binnen een groter programma met eigen doelstellingen waartegenover verantwoording moet worden afgelegd. Om de goedgekeurde (gecofinancierde) projecten goed te kunnen opvolgen en de effectiviteit ervan te kunnen meten of verzekeren, zijn doorgaans strikte spelregels vastgelegd, onder meer, maar niet uitsluitend, financiële. Al die regels en handleidingen stellen een reeks bijkomende eisen aan de projectmanager, zoals die m.b.t. integrale contracten, kwaliteitszorg, budgetopvolging, rapportering, team management, interne en externe communicatie of omgaan met tijdsdruk.


Het typische international office project is een complex project:

  • het is een eenmalige opgave (bestaande uit een reeks activiteiten), waarbij eindige middelen - mensen, materialen en financiële middelen - ge(re)organiseerd worden met het oog op specifieke doelen, te bereiken binnen een bepaalde termijn;
  • die opgave wordt niet alleen extra bemoeilijkt door de internationale dimensie, maar ook door de specifieke eisen en modaliteiten die het programma / de financier de projectverantwoordelijken en -uitvoerders oplegt.

Het maakt de projectmanager de witte raaf die:

  • enerzijds uitgesproken creatief is en perfect omgaat met verandering en verrassing;
  • anderzijds sterk procesmatig kan werken binnen vastgelegde procedures en regels.Lees verder: 9.2   Eerste hulp voor de internationale projectmanager
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen