Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11.1.2.2 Formaliteiten bij aankomst

De EU-student moet volgende documenten voorleggen bij de gemeente:

 • een geldig paspoort of identiteitskaart, of een ander bewijs van zijn identiteit en nationaliteit,
 • een inschrijving aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling,
 • een ziektekostenverzekering,
 • een verklaring van voldoende bestaansmiddelen, of een gelijkwaardig middel dat bewijst dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Indien je veel inkomende buitenlandse studenten hebt is het aan te raden een overleg te plannen met de verantwoordelijke ambtenaar van de dienst Bevolking in de gemeente(s) waar het merendeel van de studenten zich zal inschrijven. Dit vergemakkelijkt de inschrijvingsprocedure en laat toe dat we de studenten optimaal door de papierberg kunnen leiden tijdens de eerste dagen van hun verblijf. Onder andere in Antwerpen werden er afspraken gemaakt met het stadsbestuur om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen en werd, enkele jaren geleden een loket Buitenlandse Studenten opgericht.

De procedure bij de gemeente loopt verder als volgt:

 • De EU-student vraagt binnen de 3 maanden na aankomst een verklaring van inschrijving. Indien dit niet wordt aangevraagd kan een administratieve boete van € 200,- worden opgelegd.
 • De EU-student legt het bewijs van EU-burgerschap voor en de gemeente schrijft de student onmiddellijk in in het wachtregister.
 • De student ontvangt het bewijsstuk aanvraag van een verklaring van inschrijving.
 • De wijkagent controleert de reële verblijfsplaats.
 • Indien de EU-student daadwerkelijk woont op het grondgebied van de gemeente wordt hij ingeschreven in het vreemdelingenregister.
 • De gemeente levert een elektronische E kaart af.

Indien de student er niet in slaagt om binnen de 3 maanden na zijn aanvraag alle documenten voor te leggen, dan weigert de gemeente de aanvraag en levert het een bijlage 20 af zonder bevel om het grondgebied te verlaten. De student krijgt een bijkomende maand om het dossier administratief in orde te maken. Lukt dit niet, dan wordt er een bijlage 20 afgeleverd met het bevel het grondgebied te verlaten.

Enig rekenwerk toont al snel aan dat studenten die een trimester of semester in ons land verblijven in het kader van bijvoorbeeld een Erasmusprogramma de procedure niet helemaal moeten doorlopen. De studenten hebben 3 maanden tijd voor een verklaring van inschrijving en vervolgens nog eens 3 maanden om de nodig documenten in te dienen. Studenten zelf zijn dus niet altijd geneigd zich aan te melden zoals het hoort.

O.a. met het oog op de veiligheid is het wel belangrijk dat bevoegde instanties een zicht hebben op het verblijf van deze internationale gasten op hun grondgebied. Als instelling hoger onderwijs hebben we bovendien ook niet altijd een zicht op de kotadressen van deze studenten. Adressen in onze databanken Studentenadministratie zijn meer dan eens de tijdelijke adressen, waar een student gedurende enkele dagen verbleef terwijl hij op zoek was naar een vast adres. De student meldt zich immers eerst op een dienst Studentenadministratie en kan pas nadien naar de dienst Bevolking van de gemeente. Meer dan eens laten ze het na hun adresgegevens bij te werken. Van onze kant uit is het in elk geval van groot belangrijk dat we weten waar we de student kunnen vinden. Een correcte afhandeling van de procedure op de gemeente biedt op dit vlak zekere garanties.

Het verblijfsrecht wordt erkend voor een periode van 5 jaar. Gedurende deze periode kan DVZ controleren of de EU-student nog steeds aan de voorwaarden voor het statuut voldoet. Het verblijfsrecht kan worden beëindigd als dit niet het geval is.

Het verblijfsrecht kan ook worden beëindigd als:

 • De student fraude heeft gepleegd dat van doorslaggevend belang was voor de erkenning van zijn verblijfsrecht.
 • De student een gevaar is voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
 • De student een gevaar loopt voor de volksgezondheid.

Informatie over het eventueel toekennen of beëindigen van een duurzaam verblijfsrecht aan een EU-student is terug te vinden op de webstek: http://www.vreemdelingenrecht.be.Lees verder: 11.1.3   Niet-EU-studenten
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen