Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.2.3 Formuleren

Tijdens de formuleringsfase worden initiële projectideeën en –doelstellingen vertaald naar gedetailleerde werkplannen door projectpartners en stakeholders, met oog voor haalbaarheid en duurzaamheid (zie hierboven: definitie en ontwerp van een project). Deze fase omvat ook het documenteren van het project (de volledige project proposal, in de formats en met de bijlagen voorgeschreven door het programma), het indienen van het project en de beoordeling (appraisal) van het project door de experten van de financierende instanties. Doorgaans leidt zo’n appraisal tot een intern referentiedocument (voor het programma waarbinnen projecten kaderen) dat uiteenzet waar de financierende instantie bij eventuele implementatie van het project alert voor moet zijn. De output van deze fase is een project dat klaar is voor uitvoering.


Appraisal is de toetsing van de conformiteit van een projectvoorstel aan de vooropgestelde criteria, van de geschiktheid en haalbaarheid van de projectdoelstellingen en de aanvaardbaarheid van de kosten in functie van de doelstellingen.

Synoniemen: ex-ante evaluatie, haalbaarheidsstudie / feasibility study


In termen van het logisch kader: aan het einde van de formuleringsfase moet een gedetailleerde projectbeschrijving voorliggen aan de hand van een volledig ingevulde matrix. Ook ontwerpen van activiteitenplan en middelenplan moeten in dit stadium voorliggen. Zie § voorbereiding van het logisch kader - LFM. Zie ook hierboven: definitie- en ontwerpfasen.Lees verder: 9.2.2.4   Implementeren
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen