Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11.2.1 Fraude: definitie

Daar waar Van Dale het enkel heeft over fraude als een bedrog bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften, is de definitie waar Eva-Angela Adán 1 in haar paper naar verwijst vollediger en omschrijft het fraude als:
the willful misrepresentation or alteration of a written document (e.g., changing information, inserting new information or appending someone else’s signature) to deceive others. This misrepresentation may include a lie as well as failure to disclose information; it is never considered the result of accident or negligence because of its intended purpose.

De technologie ontwikkelt zich aan een razend tempo en wordt toegankelijker voor allen. Nieuwe hard- en software worden sneller vrij verspreid. Frauderen wordt op die manier alsmaar makkelijk. Het ziet er allemaal zo echt uit, maar het is het niet. Lettertypes worden nagemaakt en bewerkt, kleurenprinters en scanners zijn vrij beschikbaar, academische informatie over vakken en credits is zo van het net te plukken, handtekeningen op pdf-documenten kunnen makkelijk geknipt, geplakt en herbruikt worden, ... Welke zekerheden hebben we nog?

Een rechtsgeldig document:

  • wordt uitgereikt door een officiële erkende instantie,
  • wordt uitgereikt met de nodige zegels en stempels,
  • wordt uitgereikt met de handtekening van de bevoegde personen,
  • wordt gedrukt op papier met bijzondere kenmerken,
  • volgt een standaard opmaak,
  • bevat de naam, adres- en contactgegevens van de bevoegde instantie.
 

Krijg je bijvoorbeeld een referentiebrief voorgeschoteld waarop een consul verklaart dat de ingediende stukken van een kandidaat-student valabel zijn, op eenvoudig papier zonder hoofding, contactgegevens, zegel of stempel, dan mag je er bijna zeker van zijn dat dit document werd vervalst. Het ontbreken van deze gegevens op een schrijven van iemand in deze functie is immers haast ondenkbaar. Een document dat deze karakteristieken niet bevat mag je systematisch weigeren of moet je onderwerpen aan een echtheidscontrole.


1. Eva-Angela Adán. The Forensics of Academic Credential. Fraud Analysis and Detection: http://www.nafsa.org/resourcelibrary/default.aspx?id=8895Lees verder: 11.2.2   Types van fraude
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen