Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11.2.5 Fraude vastgesteld. Wat nu?

Om de screening effectief af te ronden is het belangrijk om:

  • Verslag bij te houden van je onderzoek met een beschrijving van de feiten die in vraag worden gesteld, een oplijsting van je observaties, en documentatie over je bevindingen.
  • Vraag een officiële schriftelijke bevestiging met specifieke aanduiding van het type fraude, en hou alles bij (ook omslag waarin het toekomt).
  • Vraag altijd een officiële originele respons na ontvangst van een snelle bevestiging via fax of e-mail. Aanvaard geen e-mails ter verificatie. Je bent nooit zeker van het vertrekpunt van een e-mail.
  • Gebruikt de terminologie van de instelling die de verificatie uitvoert.
  • Contacteer eventueel collega’s aan andere hogescholen en universiteiten om een frauduleuze kandidaten of zogenaamde agenten te volgen en te identificeren. Ze kunnen onverwacht elders staan met nieuwe documenten, nieuwe verhalen en een nieuwe trukendoos.
  • Als de kandidaat reeds in het land is, reeds werd ingeschreven of aanvaard, hou dan alles bij. Neem de nodige maatregelen tegen de overtreder. Zorg dat de instelling een procedure heeft met vermelding van sancties in geval van het ontdekken van fraude.


Lees verder: 11.2.6   Nuttige tips en procedures om fraude tegen te gaan
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen