Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.2 Gezamenlijke programma's met dubbel en / of gezamenlijk diploma

Gezamenlijke opleidingsprogramma’s (joint programmes) zijn een intensieve vorm van samenwerking tussen partnerinstellingen: de onderlinge afstemming van de learning outcomes en de mobiliteit van studenten en docenten vormen hierbij de belangrijkste steunpijlers. Als bekroning van hun integratie, kunnen dergelijke programma’s bezegeld worden met een dubbel, multipel of gezamenlijk diploma. Dit hoeft echter niet noodzakelijk: zo kunnen een beperkte impact op het curriculum of praktische of wettelijke bezwaren argumenten vormen voor een regeling waarbinnen studenten nog steeds enkel het diploma behalen van de instelling van (hoofd-)inschrijving.

Indien de partnerinstellingen binnen het consortium dat het gezamenlijke programma aanbiedt, er toch voor kiezen om het programma te bezegelen met een vorm van dubbele, multipele of gezamenlijke diplomering, en m.a.w. hun Joint Programme uit te breiden tot een joint degree Programme, dan moeten zij deze regeling aftoetsen aan het wetgevend kader van de betrokken landen / deelstaten en de richtlijnen van de eigen instelling. Het is dus van belang dat elke partner hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Hieronder gaan we dieper in op de situatie in Vlaanderen voor wat samenwerking betreft met instellingen uit de Franstalige Gemeenschap of het buitenland.

Het spreekt voor zich dat bij het uitwerken van een gezamenlijk opleidingsprogramma ook de taalwetgeving moet worden in acht genomen. Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk in kwestie. Waar nodig wordt dit evenwel ook hier aangehaald.

Meer informatie over het wettelijk kader en de verdere praktische regelingen bij het uitwerken van Joint Programmes kan gevonden worden in de joint degree Gids - Handleiding bij het opstellen van joint degree Programma die in 2007 werd opgesteld door de Vlaamse Bologna-promotoren en bijgewerkt in 2010: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/beleid/Bologna/2010_07_01_Joint_Degree_Gids.pdf.Lees verder: 5.2.1   Dubbele vs. gezamenlijke diplomering
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen