8.4 Het IC-Catalyst project

De basisvraagstelling van het IC-Catalyst project is als volgt: wat zijn de effecten van internationale mobiliteit voor de interculturele competentie van de student?

Voor deze primaire vraag onderscheiden we de volgende drie subvragen:

  1. Leidt internationale studentenmobiliteit tot een verhoogde interculturele competentie van de student?
  2. Welke gevolgen heeft internationale studentenmobiliteit voor de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkene?
  3. Welke variabelen van internationale studentenmobiliteit bepalen mee het effect op interculturele competentie?

IC-Catalyst richt zich op de consolidatie van kennis en expertise m.b.t. het impact van internationaliseringstrajecten voor een versterkte interculturele competentie. Twee opdrachten zijn voorzien:

  1. een uitgebreide effectmeting van de internationaliseringservaring op de interculturele competentie van studenten in het hoger onderwijs. Dit gebeurt met als instrument de IC-Wijzer en aan de hand van de methodiek van pre- en post-testen. Binnen het project zal een kritische screening van het bestaande diagnostische instrument gevolgd worden door een validatie ervan bij verschillende doelgroepen en opleidingen en door middel van gerichte kwalitatieve studies. Deze bijkomende opvolgingsstudies dragen bij tot een degelijke kwaliteitscontrole van het instrument en bieden een onmiddelllijke meerwaarde voor al diegenen die betrokken zijn bij de internationale mobiliteiten (i.e. studenten, docenten, begeleiders, international officers, beleid).
  2. opzetten en activeren van een expertisenetwerk m.b.t. het thema interculturele competentie in internationalisering via de Delphi methode. Dit betekent dat een groep deskundigen iteratief wordt bevraagd om kritisch te reflecteren op bestaande en in ontwikkeling zijnde kaders en instrumenten die de verankering van interculturele competentie bij studenten kan ondersteunen. Het proces wordt ondersteund door een internetplatform en opgevolgd met expertenbijeenkomsten.

Het project is gestart in september 2011 en loopt tot augustus 2013. Bevragingen aan de hand van de IC-Wijzer starten in november 2011.Lees verder: 8.5   Interculturele competentie en internationale mobiliteit - Bibliografie
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen