Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.1 Het project hapklaar maken of faseren

Om een project goed te kunnen leiden of opvolgen is het zinvol om het te faseren. Het opsplitsen van een project in kleinere op elkaar inhakende gehelen maakt alles een stuk overzichtelijker en werkbaarder: het laat de projectmanager en zijn team toe om de hulpmiddelen voor elke activiteit efficiënt te organiseren, om prestaties en voortgang objectief te meten, en om beslissingen (om voort te gaan, bij te sturen of stop te zetten) te verantwoorden.

We onderscheiden zes fasen in een project, of het nu kadert in een internationaal programma of niet, en of je nu beslagen bent in de kunst van het projectmanagement en het gebruik van courante tools of niet (zie verder):

  • de initiatiefase: het projectidee of de projectschets,
  • de definitiefase: wat gaan we doen / bereiken?,
  • de ontwerpfase: hoe gaan we het doen?,
  • de voorbereidingsfase: wat is nodig om het project uit te voeren?,
  • de realisatiefase: we voeren het project uit,
  • de nazorgfase: we houden het project in stand, m.a.w. we sluiten het project af en dragen de projectresultaten over aan de permanente organisatie.

Dit uitgebreide model is reduceerbaar tot vier fasen aangezien fasen 2 t.e.m. 4 bij elkaar horen. De opeenvolgende fasen zijn dan: initiatie, planning, implementatie & monitoring, afsluiting.Lees verder: 9.2.1.1   De initiatiefase
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen