Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.2 Het project kaderen

Het project kaderen: de project management cycle of de projectfasen revisited

de project management cycle of de projectfasen revisited

Een project van het international office – zoals we hierboven aangaven – doet vaak een beroep op externe middelen die via een programma ter beschikking worden gesteld van projectpromotoren. De financiers zien erop toe dat de middelen toegekend aan de projecten bijdragen tot de algemene doelstelling van het programma en dat ze ook op het niveau van de individuele projecten efficiënt worden ingezet. Een structuur die dat garandeert – meer bepaald die bewaakt dat stakeholders in alle fasen van een programma, respectievelijk project gehoord worden, dat relevante informatie ter beschikking is, en dat op elk moment geïnformeerde beslissingen genomen kunnen worden - is de project cycle.

De project cycle is zoals het woord zegt het cyclische proces waarlangs (bv. Europese) programma’s en projecten ontwikkeld worden en evolueren. Dat generieke model omvat vijf fasen: programming, identification, formulation (incl. appraisal), implementation (incl. monitoring en reporting) en evaluation. Het belang en de duur van elk van de fasen zijn sterk afhankelijk van de aard en omvang van de programma’s.

bijlagen:

  • projectmanagement_bijlage 2_figuur project cycle (download onderaan deze pagina)
  • projectmanagement_bijlage 3_figuur project cycle (download onderaan deze pagina)

word projectmanagement-bijlage-2-figuur-project-cycle.docx (20/10/2011, 30 kB)
word projectmanagement-bijlage-3-figuur-project-cycle.docx (20/10/2011, 87 kB)


Lees verder: 9.2.2.1   Programmeren
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen