Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3.1.1 Het projectkader

Elk project dat opstart, werkt binnen een bepaalde context, die het kader aangeeft waarbinnen de projectgroep zal functioneren :

  • Er is een zekere looptijd voor het project (bij de meeste EU-projecten, VLIR-projecten of andere internationale projecten varieert de looptijd van 1 tot 3 jaar, met uitschieters tot 5 jaar voor VLIR-UOS-projecten) waarbinnen een resultaat moet worden gehaald. De looptijd is meestal extern bepaald en heeft een duidelijke impact op de duur van de verschillende projectfasen. De ontwikkelingsfase neemt daarbij meestal meest tijd in beslag.
  • Het voorziene of toegekende budget geeft het financiële kader aan waarbinnen gewerkt zal worden: afhankelijk van de projectcategorie kan al dan niet personeel worden aangeworven specifiek voor het project, kan uitrusting worden aangekocht of niet, worden bepaalde taken aan onderaannemers doorgegeven, etc. De projectmanager heeft bij zijn budgetplanning met deze factoren rekening gehouden en een realistisch budgetvoorstel opgesteld.
  • Het 'oriëntatie van het project' bepaalt mee wat het eindresultaat zal zijn :bv. gaat het om een onderwijsproject waarbij de eerste doelstelling is om leermaterialen te ontwikkelen, gaat het om een train de trainers-project, een onderzoeksproject, een project gericht op samenwerking en competentieverhoging in het Zuiden, enz. De verschillende types van projecten zullen leiden tot een andere managementstructuur en een andere planning van het project.
 

Lees verder: 9.3.1.2   De projectmanager: expert, manager, leider
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen