Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.2.2 Identificeren

Op projectniveau is de identificatiefase die fase waarin de partners van een project mogelijke stakeholders identificeren, in overleg met de voornaamste van die belanghebbenden een projectidee formuleren, het belang van die stakeholders in het project en de voor- en nadelen die het project hen kan opleveren in kaart brengen, en oplossingen bedenken voor mogelijke hinderpalen. Als belangrijkste leidraad hanteren de projectpartners de projectoproep van het programma waarbinnen ze een project uitwerken.

(In termen van het logisch kader: aan het einde van de identificatiefase moeten de interventielogica – kolom 1 - en de vooronderstellingen – kolom 4 - duidelijk zijn. Dat wil zeggen dat de analysefase van de logical framework approach afgerond moet zijn en de planning opgestart. Zie verder.)

Zie ook hierboven: intitiatiefase.Lees verder: 9.2.2.3   Formuleren
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen