Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.3 Impact van uitwisselingsstudenten op de financiering

Inkomende uitwisselingsstudenten komen niet in aanmerking voor de financiering van een hogeschool of universiteit. Inkomende uitwisselingsstudenten sluiten namelijk geen diploma- of creditcontract af met de hogeronderwijsinstelling in Vlaanderen die hen ontvangt. Dit laatste is als een absolute voorwaarde voor de financiering van een student opgenomen onder art. 7 van het Financieringsdecreet (2008). Daar tegenover staat dat een Vlaamse instelling wel zijn financiering behoudt voor de studenten die naar het buitenland worden gestuurd. Deze uitgaande uitwisselingsstudenten sluiten namelijk hun diploma- of creditcontract af met hun thuisinstelling en blijven dan ook financieerbaar.
Zie: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13988.

Voor Vlaamse uitgaande studenten is het van belang te weten dat de steun die zij krijgen van de Vlaamse overheid om in Vlaanderen te studeren slechts conditioneel wordt toegekend om studies aan te vatten buiten de Vlaamse grenzen. Vlaanderen hangt een beleid aan dat onder de noemer conditional portability of national support valt, d.w.z. dat onder meer het land dat gekozen werd om te studeren en het succesvol afronden van een studie in het buitenland bepalen of Vlaanderen de opleiding van een Vlaamse student in het buitenland ondersteunt. Over de verscheidene types van steun die de verschillende Europese overheden hanteren en de mogelijke condities die door Vlaanderen en andere landen worden opgelegd, zie: EACEA P9 Eurydice, Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process, Brussels, 2009, pp. 43-56.
Zie: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.Lees verder: 5.4   Studiegeld reguliere buitenlandse studenten
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen