Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.4.2.2 Implementatie

Een internationaal project wordt maar succesvol afgerond als na het einde van de projectperiode de resultaten ook effectief worden toegepast door de doelgroepen. Voor vele EU-projecten is dit een echt pijnpunt: heel wat innovatieve en kwalitatief hoogstaande producten worden niet of niet voldoende gebruikt door de potentiële gebruikers.

Eigenlijk is een effectieve disseminatie een goede opstap naar verdere implementatie. Een andere factor die de mate van implementatie bepaalt is de betrokkenheid van de doelgroepen bij het project van bij de aanvang. Als doelgroepen de kans hebben om feedback te geven over een product, of het uit te testen of te evalueren, zullen ze achteraf het ook sneller gaan implementeren.

Ook de implementatie van de projectresultaten dient meetbaar te zijn, en niet alleen voor de projectrapportering.

De toepassing van projectresultaten kan bijvoorbeeld gemeten worden door:

  • het aantal studiepunten dat aan een ontwikkeld curriculum wordt toegekend bij elk van de partnersintellingen,
  • het aantal keer dat een workshop of training wordt georganiseerd met het materiaal dat in het project wordt ontwikkeld,
  • de mate waarin een ontwikkelde methodologie bij de doelgroepen wordt gebruikt,
  • de mate waarin online tools zoals website, cursusplatform, database of forum worden onderhouden en up-to-date worden gehouden en beschikbaar blijven,
  • de mate waarin nieuwe doelgroepen voor de projectproducten worden gezocht,
  • de mate waarin vervolgprojecten zorgen voor een verlengde stimulus van de projectgroep.

Niet te vergeten bij de uitvoering van projectresultaten zijn de intellectual property rights of het intellectuele eigendomsrecht.

Intellectueel eigendomsrecht is een gebied waarin hele bedrijven gespecialiseerd zijn, en waarover heel wat literatuur bestaat. We beperken ons hier tot een aantal tips van toepassing op internationale projecten:

  • Maak afspraken over het eigendomsrecht van de producten van het project van bij de start, op die manier worden conflicten in de eindfase van het project vermeden.
  • Een copyright agreement afsluiten is daartoe een geschikt instrument (cf. projectmanagament_bijlage 16). Op de website http://www..european-project-management.eu zijn nog voorbeelden te vinden.
  • De Europese Commissie zelf doet geen uitspraken of legt geen modellen op over het intellectuele eigendom van de projectresultaten, maar een veel gebruikt model is creative commons waarbij de projectpartners die gezamenlijk de creatieve inspanning hebben geleverd om tot projectproducten te komen, daarvan ook eigenaar blijven. Zij nemen dan zelf gezamenlijk beslissingen over verdere verspreiding of commercialisering van producten uit hun project. Meer informatie over de verschillende modellen voor intellectueel eigendom staan op: http://creativecommons.org.


Lees verder: 9.4.3   Sustainability
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen