4.4 In de realiteit?

Internationalisation at home begon als een concept. Een concept dat door de instellingen en hun opleidingen diende ingevuld te worden door eigen keuzes te maken vanuit de eigen contexten en visies. Dit is geen gemakkelijk proces gebleken. Joseph Mestenhauser noemde het in 2007 nog a brilliant idea awaiting implementation. Ondertussen is het concept wel degelijk doorgebroken, en wordt Internationalisation at home gezien als een volwaardige aanvulling van de internationale mobiliteit als deel van de institutionele hervormingen die leiden tot de internationalisering van het onderwijs (Jane Knight).

Om internationaliseringsdoelstellingen te verwezenlijken door middel van Internationalisation at home-initiatieven, wordt best een integrale benadering gehanteerd. Alle diensten en activiteiten moeten aandacht hebben voor de internationale context van het hoger onderwijs en de maatschappij waarmee zij interageert. Men moet oog hebben voor het internationale aspect van het campusleven, diensten, collega’s en medestudenten moeten aandacht hebben voor de noodzaak van de internationale dimensie in hun werk. Er bestaat geen quick fix, jammer genoeg, omdat het iets is dat mede afhangt van de keuzes die een instelling maakt, de context waarin wordt gewerkt en de middelen die worden toegekend. Internationalisation at home is een proces dat vanuit een langetermijnvisie wordt opgestart.

Het is belangrijk zich er van bewust te zijn dat het verwerven van internationale en interculturele competenties bij studenten best gebeurt doorheen internationale initiatieven die geïntegreerd zijn in het curriculum. Indien internationalisering een échte doelstelling is van het hoger onderwijs, moeten, naast uitgaande studentenmobiliteit, Internationalisation at home-activiteiten opgenomen worden in de onderwijsleeractiviteiten van de opleiding. Op die manier is het leren in een internationale context geen vrijblijvend gegeven meer, en al zeker geen voorrecht van de 10 %, en binnenkort hopelijk 20 % uitgaande studenten. Het is belangrijk te beseffen dat onze instellingen en onze opleidingen zelf internationale organisaties worden die zich positioneren als goede internationale partners, om op die manier de internationale benchmarks te kunnen doorstaan.Lees verder: 4.5   Achtergronddocumentatie
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen