3.2.4 Individueel of institutioneel

Een netwerk of samenwerkingsverband kan persoonsgebonden zijn, dan wel institutioneel van aard. Het lidmaatschap van sommige verenigingen of netwerken staat op naam van een specifieke persoon, terwijl bij andere net enkel instellingen lid kunnen worden. Instellingen worden echter steeds vertegenwoordigd door personen, zodat ook bij zuiver institutionele samenwerkingsverbanden en netwerken de interactie tussen personen van doorslaggevend belang kan zijn.Lees verder: 3.2.5   Open of gesloten
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen