Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

12.1 Inkomende studenten: sociaal en cultureel

Studenten of onderzoekers die zelf al een buitenlandervaring achter de rug hebben, weten hoe moeilijk en ingewikkeld het kan zijn, om je in een nieuwe omgeving te oriënteren (waar vind ik de faculteit, de leslokalen, de studieprogramma’s, de winkels, de studentenrestaurants, de sportcentra, …?) en om vertrouwd te raken met de plaatselijke gewoonten. Dikwijls zijn het juist deze oud-internationale studenten die bereid zijn buddy te zijn voor nieuwe inkomende studenten. Anderen hebben dan weer gewoon interesse voor andere talen en culturen, en helpen graag nieuwe internationale gasten om zich thuis te voelen in de gaststad. De meeste hogescholen en universiteiten werken al op de één of andere manier met een buddy-systeem, soms met een gesofistikeerd aanmeldsysteem, soms ad hoc en via persoonlijke contacten. Het is alleszins belangrijk dat alle inkomende studenten voorbereid worden, goed onthaald worden, en zich snel thuis voelen in de nieuwe omgeving.Lees verder: 12.1.1   To buddy or not to buddy?
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen