Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

12.1.3 (Inter)culturele begeleiding

Tijdens het verblijf aan het gastinstituut hebben de inkomende studenten ook de structuur nodig die onze eigen studenten hebben. Het volstaat niet op voorhand informatie te bezorgen of / en een introductiedag of introductieweek te organiseren. Het is belangrijk een aanbod te verzorgen van activiteiten (informatieve en vrijetijdsactiviteiten) die de mogelijkheid bieden aan internationale en eigen studenten van elkaar te leren en elkaars cultuur en eigenheid te leren waarderen.

Enkele voorbeelden

Regelmatige Erasmusactiviteiten, bijvoorbeeld een spreker, een film, een cultureel bezoek, een stadsbezoek, met de mogelijkheid om achteraf op een ontspannen sfeer een nabespreking te houden, of gewoon gezellig te praten.

Informatiemomenten op regelmatige tijdstippen, waar internationale studenten hun land voorstellen aan de eigen studenten. Op die manier bereik je kennismaking, cultuuruitwisseling, informatie en stimulatie van toekomstige internationale studenten. Dit kan in de vorm van een voordracht, een postersessie, een informatietafel, een dialogue bench (een hoekje in het instituut waar over welbepaalde onderwerpen kan gedebatteerd worden), een local product proeftafel, ... In sommige instituten wordt dit gecombineerd met activiteiten in het kader van diversiteit.

Om een goede integratie van internationale studenten en eigen studenten te bekomen is het haast noodzakelijk samen te werken met studentenverenigingen. Dit loopt soms minder vlot dan men zou verhopen. Zo komen veel buitenlandse studenten al aan in september op het moment dat de meeste studentenorganisaties nog op non-actief staan. Een soort Erasmus-praeses zou een goed idee zijn. Ook studenten die zelf al een buitenlandervaring achter de rug hebben, zullen zeker bereid zijn om mee te werken.

Steun – al dan niet financieel – van een centrale dienst Internationalisering of via de Studentenvoorzieningen is onontbeerlijk. Bovendien kan in verscheidene Vlaamse steden met Europese studentenverenigingen actief samengewerkt worden (ESN, AIESEC, AEGEE).

 

Lees verder: 12.1.4   ESN - Erasmus Student Network
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen