Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3.4.3 Interculturele aspecten

Twee verschillende vergaderingen in een internationaal project

Project A - De vergaderdatum werd vastgelegd door de coördinator, die ook de gastheer zou zijn voor de startvergadering van het project. Na de eerste aankondiging twee maanden vooraf, volgde een lange stilte, tot tien dagen voor de projectvergadering een stroom van e-mails volgde, met details over reisroutes, hotels, maaltijden en ten slotte ook de agenda van de vergadering. De agenda toonde vooral een aantal locale prominenten, de burgemeester, die de eerste halve dag van de vergadering zouden opnemen. Ook een stadsrondleiding en een cultureel bezoek waren in het programma opgenomen.
Bij aankomst van de deelnemers werden ze op de luchthaven opgewacht door een vertegenwoordiger van de gastinstelling, naar hun hotel gebracht, waar een welkomstpakket in hun kamer lag. Bij de start van de vergadering kregen alle deelnemers een welkomstbriefje in het Engels én in de lokale taal.

Project B - De coördinator lanceerde via het web een vergaderplanner via doodle,elke deelnemer kon een voorkeurdatum aanduiden, en na een week werd de datum voor de vergadering vastgelegd. Op de projectwebsite worden de agenda en de documenten voor de startvergadering gepost. In één e-mail ontvangen de deelnemers informatie over hotel, route naar de gastinstelling en het nummer van het vergaderlokaal. De deelnemers worden om 9 u op de dag verwacht in het vergaderlokaal, en zorgen zelf voor transport van luchthaven naar hotel en naar gastinstelling.

Ongetwijfeld herkent elke deelnemer aan internationale projecten deze twee stijlen van vergaderen. Deze vergaderstijl is het resultaat van de verschillende culturele praktijken van projectcoördinatoren en projectleden.

Cultuur in het algemeen verwijst naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven. Het ijsbergmodel van cultuur maakt duidelijk dat de zichtbare uitingen van cultuur (taal, eetgewoonten…) veel kleiner zijn dan de verborgen elementen van waarden, normen, gedrag.

bijlage:

 • projectmanagement_bijlage 20_het ijsbergmodel van cultuur (download onderaan deze pagina)

Interculturele aspecten kunnen een heel dominerende succesfactor zijn in een project, maar komen het meest aan de oppervlakte bij projectvergaderingen, waar de projectdeelnemers fysiek samen zijn. De projectcoördinator moet de culturele verschillen onderkennen, en een gepaste tactiek kiezen om er mee om te gaan.

Een paar interessante instrumenten daarbij zijn te vinden op:

 • INTERtool project, Virtual Intercultural Team Tool: http://www.intertool.eu, een website die zich vooral richt naar het management van diversiteit bij Europese proejcten.
 • Geert Hofstede (2001), Culture's Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations, of de website http://www.geerthofstede.nl De theorie van Hofstede is in Vlaanderen en Nederland een standaard om culturele dimensies te begrijpen en ermee om te gaan. Hij maakt daarbij onderscheid tussen 5 dimensies:
  • machtsafstand,
  • individualisme / collectivisme,
  • masculiniteit / feminiteit,
  • onzekerheidsvermijding,
  • lange of korte termijndenken.

word projectmanagement-bijlage-20-ijsbergmodel-cultuur.docx (08/09/2010, 1.7 MB)


Lees verder: 9.3.4.4   Project meetings
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen