13 International officer: Takenpakket en rol

auteur: Agnes Dillien

Een International Office coördineert de internationalisering van de opleidingen en doet hiervoor administratief en beleidsmatig / beleidsvoorbereidend werk.

Het administratieve deel bestaat uit de administratie die moet gebeuren voor de eigen studenten, de internationale studenten, de medewerkers, zowel inkomend als uitgaand, de coördinatie en administratie van de beurzen, huisvesting, onthaal, visaproblemen, e.d.

Het International Office levert een bijdrage aan het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het internationaliseringbeleid van de instelling. Daarnaast organiseert het een aantal diensten voor studenten en medewerkers van de instelling met als doel hen te ondersteunen bij hun internationale ervaringen en wensen, zowel in het buiten­land als op de eigen campus. Er wordt daarbij intensief samengewerkt met de faculteiten / departementen.

Door het signaleren van relevante externe en interne ontwikkelingen op het gebied van internationalisering en de vertaling naar de benodigde aanpassingen binnen de instelling, draagt het International Office bij aan de vertaling van internationale ontwikkelingen in de wereld, de EU en in Vlaanderen naar faculteiten / opleidingen en diensten van de instelling.

De EAIE heeft een prima handleiding geschreven voor het leiden van een dienst internationalisering: Managing an international office. Je kan dit boek bestellen via hun website: http://www.eaie.org/publications/toolkit.asp.Lees verder: 14   Draaiboeken
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen