Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.1.3 Learning agreement

Voorafgaand aan het verblijf van een student aan een hogeronderwijsinstelling, verschillend van de hogeronderwijsinstelling waaraan de student is ingeschreven, ondertekenen de thuis- en gastinstelling van de student en de student zelf een Learning agreement for mobility. In deze learning agreement worden alle componenten opgelijst van het leerprogramma dat de student zal volgen en wordt het aantal ECTS credits dat aan deze componenten is gealloceerd, vermeld. Indien deze learning agreement is afgesloten en wanneer aan de in de learning agreement vastgelegde voorwaarden is voldaan, worden de credits die door de student in de gastinstelling verworven zijn automatisch erkent door de thuisinstelling. Een door de Europese commissie opgestelde sjabloon van het learning agreement is terug te vinden op: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm.

 

Lees verder: 5.1.4   Transcript of records
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen