Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

6.10 Maatschappelijk debat over de taalregeling

De Vlaamse regering heeft zich geëngageerd om een aantal aanbevelingen vervat in een motie van aanbeveling van het Vlaams Parlement gemaakt in het kader van het maatschappelijk debat dat is gevoerd over de hervorming van het hoger onderwijs, uit te voeren.
Een van deze moties heeft betrekking op het taalgebruik in het hoger onderwijs.
Het Vlaams Parlement beveelt aan om in het licht van de internationalisering van de instellingen en het verhogen van de mobiliteit inzake het taalgebruik meer ruimte te bieden. Weliswaar nog steeds onder voorwaarden om de democratisering van het hoger onderwijs niet in het gedrang te brengen.
De motie omvat twee concrete voorstellen.
Concreet met het oog op meer internationale mobiliteit wordt aanbevolen om op niveau van de bacheloropleiding de grens te leggen op een maximum van 30 studiepunten om zodoende de uitwisselingsprogramma’s die doorgaans één semester betreffen beter te kunnen organiseren voor de studenten.
Om wat de masteropleidingen betreft de equivalentievoorwaarde principieel te leggen op niveau van de Vlaamse Gemeenschap met mogelijke afwijking door de Vlaamse Regering na advies van de Erkenningscommissie.
Verder een meer algemene aanbeveling om de taalregeling beter te conformeren in functie van de kwaliteitsbewaking, de democratisering, en de afstemming met het tewerkstellingsveld en de maatschappij in het algemeen.


Bovenstaande informatie werd verkregen o.a. via

  • Nota VR2010 1607 OOC 0668 BIS – integratie academiserende opleidingen - debat


Lees verder: 6.11   Slotoverwegingen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen