Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

10 Management: Crisismanagement

auteurs: Petra Gillis en Wendy Danko

Studenten die een deel van de opleiding in het buitenland volgen, worden uitgebreid geïnformeerd over hun stage of studie aan de gastinstelling. De studenten die naar een land buiten de Europese Unie gaan, worden ook vaak voorbereid op de economische en politieke situatie. Maar, wat als het misloopt in het buitenland?

Wanneer er zich een crisis voordoet in het buitenland en een degelijk crisis- en communicatieplan ontbreekt, wordt er ad hoc gehandeld. De student, vrienden of familieleden nemen contact op met een secretariaat van de school, een docent, de coördinator Internationalisering, de opleiding, of allerhande andere diensten. Dit gebeurt weliswaar met de beste bedoelingen, maar met het risico dat niet alle betrokkenen worden gecontacteerd en er fouten worden gemaakt.

Het plan rond crisismanagement en crisiscommunicatie voor studenten in het buitenland van de Arteveldehogeschool, kwam onder andere tot stand op basis van informatie van de KHLim (Katholieke Hogeschool Limburg), Klasse, crisiscentrum, Nuffic, en bestaat uit drie grote delen:

  1. de voorbereiding van een crisis: welke procedures moeten worden opgesteld, afspraken gemaakt, documenten voorbereid, enz.
  2. de crisishandleiding,
  3. de crisisdocumenten.

Een crisisplan is altijd onderworpen aan bijsturing, en moet afgestemd zijn op de organisatie binnen de hogeschool of universiteit. De aangeleverde informatie is dan ook vooral een leidraad en inspiratiebron voor het ontwikkelen en / of bijsturen van een eigen crisisplan voor diverse doelgroepen:

  • studenten in het buitenland,
  • medewerkers in het buitenland,
  • internationale studenten aan de instelling,
  • medewerkers van internationale partners.


Lees verder: 10.1   De voorbereiding van de crisis
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen