Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.2.2 Nieuwe opleiding vs. omvorming van een bestaande opleiding

Dubbele / multipele diplomering houdt in de meeste gevallen in dat een bestaande nationale opleiding wordt afgestemd op één (of meerdere) buitenlandse opleidingen met voldoende overeenstemming in de leeruitkomsten zodat aan mobiele studenten de diploma’s van de betrokken instellingen kunnen worden uitgereikt. Vaak behoudt men de titel van het bestaande diploma. In sommige gevallen kan het echter nuttig zijn om de naam van de opleiding aan te passen, bv. om het internationale karakter weer te geven. In Vlaanderen kan dit tot uiterlijk 1 november van het voorafgaande academiejaar aangevraagd worden bij de VLUHR. Die zal hierbij ook nagaan of het opleidingsprofiel nog overeenstemt met de opleiding die de overheid vroeger goedkeurde. Is dit niet het geval, dan moet men alsnog een procedure tot erkenning van een nieuwe opleiding volgen (zie verder).

Een joint degree daarentegen wordt door de band als een nieuwe opleiding beschouwd, met learning outcomes die verschillen van deze van de eventuele respectieve nationale opleidingen. Het geheel is dus meer dan de som der delen, en dit ziet zich ook vertaald in een nieuwe diplomatitel. Voor de erkenning van de nieuwe opleiding moet dan de volgende procedure gevolgd worden: eerst de macrodoelmatigheidsbeoordeling door de Commissie Hoger Onderwijs, gevolgd door een toets nieuwe opleiding door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Artikel II.151 van de Codex Hoger Onderwijs voorziet echter in de uitzondering dat deze procedure nieuwe opleiding niet nodig is wanneer de opleiding werd geselecteerd overeenkomstig de bepalingen van een Europees financieringsprogramma ter bevordering van de internationale samenwerking in het hoger onderwijs en waarbinnen multi- of gezamenlijke diplomering wordt vooropgesteld, zoals bv. Erasmus+: Erasmus Mundus Joint Master Degrees.

Wanneer de opleiding wordt ingericht in een andere taal dan het Nederlands dan zal men in deze context ook rekening moeten houden met de eventuele verplichting om op het niveau van een bachelor of initiële masteropleiding ook een Nederlandstalig equivalent ingericht te zien worden in Vlaanderen. Een uitzondering hierop vormen opnieuw opleidingen die erkend werden in de context van een Europees financieringsprogramma, of die hiertoe met succes een specifieke aanvraag gericht hebben aan de Vlaamse Regering.Lees verder: 5.2.3   De accreditatie van gezamenlijke programma's
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen