Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11.2.6 Nuttige tips en procedures om fraude tegen te gaan

Fraude helemaal de wereld uithelpen zal nooit lukken, maar er kunnen heel wat drempels in de toelatingsprocedure worden ingebouwd om fraude tegen te gaan en het aantal gevallen terug te brengen.

 • Aanvaard enkel officiële rapporten en originele documenten, die je bij voorkeur rechtstreeks van de instelling ontvangt in een verzegelde omslag.
 • Verstuur documenten die je wil laten verifiëren onder verzegelde omslag en afgestempeld naar het buitenland, en vermeld dit in de begeleidende brief.
 • Wees voorzichtig met scans en kleurenkopieën en ga zeker na of een foto of zegel aanwezig is op het origineel. Een origineel dat wordt ingediend heeft nooit stempels en zegels in het document. Deze zijn zichtbaar aanwezig op het document.
 • Ga er niet van uit dat documenten die door bijvoorbeeld een notaris of ambtenaar (gemeente) voor eensluidend werden verklaard, bewijzen dat de documenten accuraat en legitiem zijn. Het enige wat deze verklaring aantoont is dat er een diploma werd voorgelegd met een identieke kopie. Als het eerste vals is, zal de kopie dus ook vals zijn.
 • Aanvaard enkel letterlijke vertalingen, afgeleverd door beëdigde vertalers.
 • Gebruik nooit uitsluitend de vertaling om iemand te aanvaarden. De vertaling dient enkel als leidraad om belangrijke informatie op het origineel te kunnen terugvinden.
 • Als verschillende instanties het origineel en de vertaling hebben afgeleverd gebeurt dit doorgaans niet in hetzelfde lettertype of met dezelfde opmaak. Wees voorzichtig als je ziet dat dit wel het geval is want dan zouden beide documenten wel eens door dezelfde persoon kunnen zijn opgesteld.
 • Maak jezelf vertrouwd met kernwoorden, symbolen en karakters in de originele taal van het document om de juistheid van een vertaling te kunnen bepalen. Leer de numerieke symbolen van het Arabisch, Farsi en Chinees om de accuraatheid van de cijfergegevens te kunnen bepalen. Laat je hierin helpen door diversie bronnen: woordenboeken, collega's, ...
 • Ga na welke landen documenten in welke taal afleveren.
 • Hou je bevindingen en ervaringen bij in een eigen databank. Dit zal de screening alsmaar vlotter laten verlopen.
 • Bookmark nuttige webadressen.
 • Vermeld de straf en sancties op de webstek en in informatiebrochures.
 • Vermijd dat studenten te weten komen wie precies bevoegd is voor het screenen van de toelatingsaanvraag en verantwoordelijk is voor de eindbeslissing. Spreek altijd over de toelatingscommissie. Dit om te voorkomen dat personen onder druk worden gezet.
 • Communiceer zoveel mogelijk rechtstreeks met de kandidaten, niet via een tussenpersoon.
 • Wees voorzichtig met zogenaamde agents.
 • Laat internationale toelatingsaanvragen enkel behandelen door mensen die hiervoor zijn opgeleid of over de nodige kennis en ervaring beschikken. Werk eventueel samen met diverse hogeronderwijsinstellingen.
 • Lever zelf toelatingsdocumenten af die zeer moeilijk of niet te vervalsen zijn, zodat ze niet kunnen worden doorverkocht (kleur, zegel, watermerk, handtekening, ...) en zorg er voor dat andere instanties (vb. een taalinstituut voor een voorbereidend jaar) weten hoe je toelatingsdocumenten eruit zien.

Het uitbouwen van een informatienetwerk, veel overleg met collega’s aan andere instellingen, en het uitwisselen van informatie met allerhande instanties, is essentieel om een screening vlot te laten verlopen. Dit laat zelfs toe om problemen in toelatingsaanvragen uit een bepaald land snel te detecteren en indien nodig door de overheid te laten aanpakken. Het mooiste voorbeeld is uiteraard de screening van de aanvragen vanuit China.Lees verder: 11.2.7   Referenties paragrafen Screening en visa.2
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen