Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3.1.3 Partners

De juiste partnerkeuze bij een internationaal project is van doorslaggevend belang om het beoogde resultaat te bereiken. Een aantal good practices voor een succesvol partnerschap:

  • Elke partner onderschrijft expliciet de rol die in het projectvoorstel staat omschreven en heeft van bij de start duidelijke contactpersonen aangewezen om die rol waar te maken.
  • Partners kunnen een heel verschillende rol spelen in een project, het is aan te raden die bij de projectstart vast te leggen via een partner agreement of subcontract (cf. projectmanagement).
  • Een managementcomité (steering committee) wordt in veel gevallen verkozen boven één coördinator die alles beslist, de sleutelpartners van het project zijn hierin opgenomen.
  • De personen die namens een bepaalde partner deelnemen aan een internationaal project hebben daarvoor de nodige autoriteit van hun instelling gekregen; zij combineren professionele expertise met competenties zoals talenkennis, interculturele competenties, vergadertechnieken, etc.
  • De meeste internationale projecten werken met een aantal work packages of subgroepen die elk een onderdeel van het takenpakket op zich nemen. Het is essentieel dat elke partner een representatief deel van deze taken op zich neemt.
 

Lees verder: 9.3.1.4   Stakeholders
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen