7.2.4 Persoonlijke groei

De meest genoemde generieke leeruitkomst van een internationale studie-ervaring is persoonlijke groei (Europees parlement en de Raad van de Europese Unie, 2006; Europese ministers van Onderwijs, 2009; Europese Commissie, 2009; Departement Onderwijs en Vorming, 2011; Sutton, Miller, & Rubin, 2007). In beleidsdocumenten wordt geen duidelijke definitie gegeven van persoonlijke groei, maar wel indicatoren geformuleerd, zoals bijvoorbeeld: creativiteit (Departement Onderwijs en Vorming, 2011; Raad van de Europese Unie, 2010); onafhankelijkheid en flexibiliteit (VLOR, 2010); en ondernemerschap (VLOR, 2010; Europese Commissie, 2009). Ook studenten die terugkeren van een internationale ervaring, getuigen doorgaans van leerervaringen op dit gebied. Zij vinden zichzelf zelfstandiger geworden, flexibeler, en zelfverzekerder. Ook docenten, die al dan niet betrokken zijn bij internationalisering verwijzen veelal naar persoonlijke groei als een belangrijke leerresultaat van een internationale ervaring.

Niet alle auteurs beschouwen persoonlijke groei als een leeruitkomst in het kader van internationalisering in het hoger onderwijs (Sutton & Rubin, 2004; Sutton, Miller, & Rubin, 2007). Deze leeruitkomsten hebben immers geen directe relatie met academisch leren, en kunnen bereikt worden door vele andere ervaringen, al dan niet cross-cultureel.

In het ICOM-project wordt persoonlijke groei om drie redenen echter expliciet als wenselijk leerdoel van internationalisering gezien. Ten eerste omdat het door veel stakeholders wordt gezien als een belangrijke leeruitkomst: zowel door beleidsmakers als door onderwijzend personeel en studenten – hoewel de prioriteiten mogelijk niet voor elke doelgroep hetzelfde zijn.

Een tweede reden is dat in de lijn van het Tuning-project (Lokhoff, etal., 2010) generieke competenties kunnen worden gezien als integraal onderdeel van de leerdoelen van een opleiding, naast beroepsspecifieke competenties. Generieke competenties worden gewaardeerd door toekomstige werkgevers van studenten en verhogen daarmee hun employability. Het vergroten van de employability wordt gezien als een belangrijke motief voor internationale ervaringen.

Ten derde zullen persoonlijkheidsvariabelen (als generieke competenties) het eerder academische leerproces positief beïnvloeden (Hadis, 2005). Een duidelijker toekomst- en carrièrebeeld kan de student bijvoorbeeld aanzetten om meer uit zijn studies te halen.

In het kader van het ICOM-project staan de volgende persoonlijkheidstrekken centraal: zelfstandigheid (Vlaamse Hogescholenraad, 2000; Meyer-Lee, Elaine, Evans, Joy, 2007; Stitsworth, 1989, Hadis, 2005a, Yu et al., 2008), sociale en communicatieve vaardigheden (Departement Onderwijs en Vorming, 2011, Vlaamse Hogescholenraad, 2000, Meyer-Lee, Elaine, Evans, Joy, 2007, Bender, Wright, & Lopatto, 2009), zelfvertrouwen (Meyer-Lee, Elaine, Evans, Joy, 2007; Stronkhorst, 2005; Niemantsverdriet et al., 2004, Yu et al., 2008), flexibiliteit (VLHORA, 2000), openheid (Stronkhorst, 2005; zie ook Departement Onderwijs en Vorming, 2011), creativiteit (Maddux & Galinsky, 2009; Tadmor, Galinsky, & Maddux, 2012), duidelijk toekomstbeeld (Hadis, 2005b; Yu et al., 2008; Niemantsverdriet et al., 2004), en emotionele stabiliteit (Stronkhorst, 2005; Departement Onderwijs en Vorming, 2011).Lees verder: 7.3   Conclusie
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen